STEGET

019330650

Välkommen till Steget!

Det var på initiativ från anhöriga till psykiskt funktionshindrade som Steget startades i projektform i samarbete med Örebro kommun och Örebro läns landsting 1996. Sedan 1999 är det FPS (Föreningen för Psykiatriskt Samarbete) i Örebro Ekonomisk Förening som driver Steget med bidrag från Örebro Kommun och Region Örebro Län.

Bakgrund

Rehabiliteringsverksamheten Steget är en integrerad verksamhet med både bostäder med särskild service enligt SoL  och rehabilitering inom samma verksamhet. Vår målgrupp är vuxna med långvarig psykosproblematik och de som deltar i Steget idag är mellan 36 och 58 år.

Steget ligger på Ladugårdsängen och här har vi en stor fin lokal där vi har vår dagliga rehabiliteringsverksamhet. På Steget har vi 14 deltagare varav åtta stycken bor i anslutning till vår lokal. Alla som bor i anslutning till Steget har egen lägenhet medan övriga deltagarna bor i kommunens olika boenden. I samma trapphus som våra deltagare bor har vi också en gemensamhetslägenhet där vi är under kvällar, nätter och helger. Vi har personal dygnet runt och året runt vilket ger den grundläggande tryggheten som bör finnas i varje människas liv.

 • Målen för våra deltagare

  • Varje enskild individ skall uppnå högsta möjliga livskvalitet

  • Förhindra inläggning på sluten psykiatrisk avdelning

  • Rehabilitera individen efter var och ens förmåga till ett så självständigt liv som möjligt

 • Metoder för att nå målen

  • Ett helhetstänkande

  • Delaktighet och självbestämmande

  • Trygghet

  • Individuell utveckling både inom och utanför verksamheten

  • Arbete, vila, fritid och aktiviteter