Kort om Steget


Verksamheten drivs i formen av ekonomisk förening,  utan intresse eller krav på vinst. Stegets huvudsyfte är ge deltagarna möjlighet till  meningsfulla och roliga aktiviteter, och en fungerande vardag. 

Steget är en rehabiliteringsverksamhet kombinerat med dagverksamhet och bostäder med särskild service för vuxna personer med psykosdiagnos och svåra psykiska funktionsnedsättningar, en del även med neuropsykiatriska tilläggsdiagnoser. Verksamheten som ligger i Ladugårdsängen, startade som ett samverkansprojekt 1996 och var då endast rehabilitering i dagverksamheten. Efter projekttidens slut 1999 övertogs verksamheten av FPS i Örebro ekonomisk förening på uppdrag av Örebro kommun och Örebro läns landsting. Då integrerades också stöd i boendet, senare bostäder med särskild service, i verksamheten.